Vraagstuk van U-Tech

Vind je IT-bedrijven ook zo saai? Help hen om een beter beeld van zichzelf neer te zetten!

Er zijn verschillende IT-bedrijven in en om Utrecht. Maar wat doen ze eigenlijk allemaal? Welk beeld hebben jongeren van de bedrijven? Is dat hetzelfde als hoe de bedrijven over zichzelf denken?

U-Tech aan de slag

Zijn het vooral bedrijven waarbij alle medewerkers in een dikke Tesla rijden, alle avonden en weekenden doorwerken (met pizza), en maken ze vooral oplossingen die ervoor zorgen dat een kleine groep mensen steeds meer geld kan verdienen? Of zijn het bedrijven die vooral uit zijn op het creëren van een mooiere wereld? Een mooi, slim, schoon, groen, gezond Utrecht? Of is het meer een combinatie van beelden?

Wat is nou waar? Hoe kom je daar achter en wat ís dan het [goed afgewogen, evenwichtige, ware, eerlijke] beeld van Utrechtse IT-bedrijven? Daarmee gaan we in deze challenge aan de slag.

Maandag 17 april: op onderzoek uit

 • Uitleg challenge
 • Kennismaking met bedrijven: jullie krijgen in de middag (in groepjes) een rondleiding bij een IT-bedrijf. Bijvoorbeeld 4 leerlingen bij Oracle, 4 bij Capgemini, 4 bij VodafoneZiggo en 4 bij Conclusion.
 • Hoe denken bedrijven over zichzelf? Welk beeld zetten ze neer?

Dinsdag 18 april: kritisch denken

Hoe denken jongeren over IT-bedrijven? In de ochtend zitten jullie samen en bespreken wat jullie bij de bedrijven hebben gezien en gehoord. Jullie bespreken:

 • Hoe denken jongeren over de IT-bedrijven? Wat is hun beeld van IT-bedrijven? (niet per bedrijf, maar algemeen)?
 • Komt dat overeen met het beeld dat bedrijven presenteren? Waarin wel en niet?
 • Zouden jongeren er willen werken? Waarom wel/niet?

Hoe kom je nou tot een eerlijk beeld? Jullie krijgen tips van een onafhankelijk (wetenschaps)journalist:

 • Hoe stel je kritische en waardevrije vragen, kom je tot een beter afgewogen beeld over IT-bedrijven?
 • Wat is dan het beeld van IT-bedrijven?
 • Wat hebben jongeren nodig om een beter afgewogen beeld te krijgen over IT-bedrijven? (tips en tools)

Woensdag 19 april: ontwerpen, pitchen en bijstellen Leerlingen werken aan verschillende producten

 • Visualiseer het beeld van IT bedrijven
 • Maak duidelijk hoe je tot dat beeld gekomen bent (wat was lastig, welke keuzes gemaakt)
 • Welke tips/tools geef je jongeren mee als ze een beeld moeten vormen van een IT-bedrijf?
 • Welke tips/tools geef je bedrijven mee? Hoe voldoen ze beter aan hun eigen beeld of hoe kunnen ze het verhaal dat ze zelf over zichzelf vertellen verbeteren?

In de middag pitchen jullie de verschillende producten aan U-TECH. Met input op deze pitches kunnen jullie je producten verder bijstellen.

Donderdag 20 april: presenteren

Op donderdag 20 april presenteren jullie wat je hebt gedaan en geleerd hebben aan de IT-bedrijven, U-TECH en school.