Vraagstuk van de gemeente Utrecht

Hoe ziet jouw straat van de toekomst eruit?

Dagelijks werken we aan de toekomst van Utrecht. Een toekomstbeeld dat bepaald wordt door de uitdagingen waar Utrecht nu voor staat. Want een stad staat nooit stil en verandert.

Wijk van de toekomst, een schets van Merwede

De stad verandert doordat we ons aan moeten passen aan het klimaat, de energietransitie, nieuwe ontwikkelingen en de woonopgave waar we voor staan. De stad groeit in de komende twintig jaar van ruim 350.000 naar ongeveer 455.000 inwoners. Deze aanpassingen hebben impact op de bestaande leefomgeving van Utrechters en bieden ook kansen voor de stad. De oude vertrouwde binnenstad met het water en de werven zal altijd op de (ansicht)kaart blijven, maar dankzij de bouw van nieuwe stadswijken kunnen Utrechtse kinderen in de stad blijven wonen en kunnen nieuwe inwoners zich Utrechter noemen.

Bovendien veranderen steden onder invloed van diverse internationale en nationale trends en ontwikkelingen. De samenleving verandert, de manier waarop mensen aankijken tegen wonen, werken en ontspannen verandert en ook de manier waarop mensen om willen gaan met de natuur verandert. Het heeft allemaal effect op de ruimtelijke inrichting en de ontwikkeling van de stad.

Bij de verandering van de stad willen we de specifieke kwaliteiten van Utrecht behouden en ook de verschillen en diversiteit tussen de verschillende wijken koesteren. Utrecht is en hoeft niet in overal hetzelfde te zijn. Jouw straat ziet er anders uit dan die van jouw medeleerlingen.

  • Onderzoek eens in jouw straat welke behoefte er nu is in jouw straat en welke behoefte er is in buurt?
  • Welke verschillen zie je tussen jouw straat/buurt en die van je medeleerlingen?
  • En verandert deze behoefte in de buurt in de toekomst, over ongeveer 20 jaar?
  • Verbeeld hoe jouw straat er in de toekomst uit ziet!

Klik hier om meer om meer over de plannen voor Utrecht in 2040 te lezen!