Over U-decide

In het jaar waarin de stad Utrecht en haar scholen na COVID weer open zijn, een nieuw college van Burgemeester en Wethouders is aangetreden en de onderwijsinspectie constateert dat de burgerschapscompetenties niet op niveau zijn (Staat van het Onderwijs 2022) is een nieuw onderwijsproject ontstaan.

NUOVO Scholen is in 2023 voor het eerst met een groep leerlingen aan de slag gegaan met ontwerp-opdrachten vanuit de stad tijdens een onderwijsfestival. Een groep docenten (van vrijwel alle NUOVO-scholen) begon maanden eerder met de voorbereidingen van het festival en vormde daarmee een professionele leergemeenschap, die de taak op zich nam om het onderwijs in de breedte betekenisvoller en aantrekkelijker te maken, door onderwijs meer in context van de praktijk te plaatsen. 

Leerlingen aan de slag op U-DECIDE 2023

Achtergrond

In verschillende settings is in 2022 het idee van een NUOVO-breed leerlingfestival voorbij gekomen. Zo gaven de leerlingen van de leerlingenraden van NUOVO aan dat ze de uitwisseling met leerlingen van andere scholen heel waardevol vonden. Meerdere deelnemers aan het Buitengoed Festival kwamen met het idee om iets soortgelijks voor leerlingen te organiseren. En X11 heeft in 2018 al een subsidieaanvraag bij de gemeente gedaan (en deze ook gegund gekregen) om iets dergelijks te organiseren. En toen konden we er niet meer omheen… April 2023 organiseerden we voor het eerst een groot NUOVO-breed leerlingfestival! 

Wil je meer lezen over hoe de eerste editie van U-DECIDE verliep? Klik hier. In 2024 wordt U-DECIDE voor de tweede keer georganiseerd, van 27 t/m 29 mei. 
 

U-DECIDE voor leerlingen

Tijdens U-DECIDE worden leerlingen van verschillende achtergronden, leeftijden en scholen met elkaar in contact gebracht en werken zij gezamenlijk aan opgaven van stad en regio. Dit heeft tot doel dat ze elkaar leren kennen en dat ze zich meer verbinden met de stad (hun stad) van de toekomst. Daarnaast maken ze kennis met de opgaven die komen kijken bij het besturen van een grote stad en kunnen ze de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van B en W inspireren om de nieuwe generatie te betrekken bij de toekomst van Utrecht. Dit draag op een concrete en tastbare manier bij aan het ontwikkelen van burgerschapscompetenties.

Tijdens het festival vormt de stad Utrecht het klaslokaal van de leerlingen. In de stad gaan leerlingen met behulp van experts op onderzoek uit, werken ze aan oplossingen voor vraagstukken en presenteren ze deze vraagstukken aan stadsbestuurders. Ze leren en creëren in en met de stad.

Door te kiezen voor een mix van leerlingen met verschillende sociaaleconomische achtergronden en migratieachtergronden dragen we bij aan de kansengelijkheid van de Utrechtse (regio)leerlingen. We doorbreken bubbels door ontmoeting en samenwerking. 

Bij het ontwikkelen van het programma wordt gebruik gemaakt van methodes uit de Vreedzame School, Waarderend leren en Ontwikkelingsgericht onderwijs.

Leerlingen op U-DECIDE
Voorbeeld van een opdracht voor U-DECIDE

U-DECIDE voor docenten 

Het mes van U-DECIDE snijdt aan twee kanten. Het blijkt voor docenten zeer leerzaam om een andere rol aan te nemen ten opzichte van leerlingen: als gelijke van de leerling, in een coachende rol die de creativiteit moet aanwakkeren zonder dat naar één specifiek goed antwoord wordt gezocht. Op die manier vervult U-DECIDE ook een belangrijke rol in de verbinding en professionalisering van docenten in het kader van het ontwikkelingsgerichte onderwijs dat we bij NUOVO Scholen willen bieden.  

Door studenten van lerarenopleidingen te verbinden aan docenten van NUOVO Scholen, door te werken vanuit de Opleidingsschool en door te verbinden aan externe (bijv. culturele) partners dragen we bovendien bij aan de positieve beeldvorming van het beroep van docent en daarmee aan voldoende goede onderwijsprofessionals in de stad.